Jump to Navigation

Cézar - pacient s tetanem

Kategorie:
NP.JPG
NP1-1.jpg

Cézar je štěně malého munsterlandského ohaře, které bylo u nás v létě hospitalizováno s tetanem. Tetanus je způsoben toxinem uvolňovaným bakterií Clostridium tetani v ráně. Podrobné informace vám přinášíme ve speciálním článku o tetanu u psů v sekci Naše publikace. Cézar měl štěstí, po týdnu hospitalizace se začal jeho stav zlepšovat a dnes je již zcela v pořádku. K propuknutí nemoci u něj došlo nejspíš infekcí rány v dásni po vypadnutí mléčného zubu, což je v našich podmínkách úplně nejčastější cesta. Prevencí je vakcinace, vakcína je běžně dostupná.