Jump to Navigation

Labuť bílá - záchranná stanice Makov

Kategorie:
labut1.jpg
labut2.jpg
labut3.jpg
labut4.jpg
labut5.jpg

Labuť přivezli pracovníci Záchranné stanice ČSOP Makov. Zřejmě narazila při letu do elektrického vedení a utrpěla otevřenou zlomeninu pažní kosti. Evidentně ztratila mnoho krve, pro bezprostřední operaci byla příliš nestabilní, proto dostala nitrožilní kanylu, antibiotika a ponechali jsme ji jeden den na hospitalizaci s infúzní léčbou. Druhý den již pěkně syčela a chovala se o mnoho živěji, mohli jsme proto přistoupit k chirurgickému ošetření. Na prvním obrázku je labuť na přípravně, po aplikaci sedativ, kde ránu umyjeme, odstraníme nečistoty a odumřelou tkáň. Poté dostala kanylu do průdušnice pro vedení inhalační anestezie a byla přenesena na chirurgický sál. Na druhém obrázku je příprava operačního pole na sále, na dalším je záznam EKG a dechového monitoru během zákroku (ptáci mají daleko vyšší srdeční frekvenci než savci, proto hodnota 254). Kvůli masivnímu poškození krevních cév a také kosti i okolní svaloviny jsme museli přistoupit k amputaci křídla. Takto bohužel končí většina zlomenin u ptáků po úrazech elektrickým vedením. Na předposledním obrázku vidíme již pahýl křídla po dokončení zákroku a na posledním je již pacient budící se v pooperačním boxu. Rekonvalescence probíhá úspěšně a v dohledné době budete moci labuť potkat na rybníku u makovské záchranné stanice, kde již bydlí několik podobně hendikepovaných kolegyň. Díky vašim příspěvkům do našich pokladniček můžeme poskytovat veškerý servis ČSOP Makov zdarma, z příspěvků se platí materiál a my přispíváme prací. Můžeme spolu s vámi občas pomoci zachránit divokému zvířeti život a umožnit mu alespoň částečný návrat do biotopu, který přirozeně obývá.