Jump to Navigation

Cestování se zvířaty z Ukrajiny

Kategorie:

Cestování se zvířaty z Ukrajiny

Níže zmíněná povinná péče pro zvířata lidí prchajících z Ukrajiny bude na naší klinice poskytována ZADARMO. Pokud budete znát někoho, kdo bude potřebovat naší péči, pošlete ho na naši kliniku. V případě, že budete chtít přispět, na recepci máme kasičku.

Státní veterinární správa včera vydala prohlášení, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, veterinární osvědčení ani serologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10ti denní karanténa.

Do 72 hod musí být zvíře vyšetřeno soukromým veterinárním lékařem pro vyloučení onemocnění vzteklinou.

Pokud nebude zvíře označeno mikročipem, označí jej soukromý veterinární lékař a vystaví doklad o provedeném vyšetření.

Mezi 5. a 10. dnem bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny , nejpozději 10.den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz či pet pas.

Pokud zvíře poraní člověka během karantény nebo se u něj projeví nervové onemocnění, musí majitel neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře.

Pro ostatní zvířata v zájmovém chovu není vstup do ČR nijak omezen.